VqI14dIZgOPEqICDVdzsdHohm6R1qA6BYQ86dmeQ

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Của Người Nhật

8. Cn báong khá»i l°á»£ng c'ng viá»cá» c°ng vá» l£nh áoo, báon cáo£m báo£o kh'ng c3 th nh vian n o trong nh3m pháo£i gnh trch nhiá Cáo£m gic bợi dá»ng v âb3c lá»tâ liá»u m báon cháo c cháo n kh'ng muá»n nhn vian cá»a mnh cáo£m tháoy.

Khi b°á»c qua°á»£c giai oáon xung á»t loc n y nhá»ng ng°á»i c2n á» láoi sáo12 hnh th nh °á»£c quy trnh l m viá»c. Qu trnh mu thuáo«n káot thoc táoo ra thá»ng nháot, phn chia c'ng viá»c r r ng. Cc th nh vian cng £ c3 sá» thá»ng nháot v ho n thiá»n vn hon riang cá»a á»i nh3m. Nhá» ng mu thuáo«n t dáon thay v o 3 l cc káot quáo£ áon tá» « qu trnh lao á»ng xuá»n. 5°á»c: Ho n thiá»n v pht triá»n.

Nh3m kh'ng chnh thá»c thá»ng°á»

£c th nh theo nhá» ng yau cáo

u nhiá»m vá»t xuáot, c3 thá» l táop há»

cá p p p p p p p p

a nhá» ng ng°á»i c3 chuyan m'n giá»ng nhau v á» nhiá»u lnh vá»c khc nhau. Nh3m kh'ng ch'ng thá»c c3 nhiá»m vá» giáo£i quyáot nhanh má»t hoáoc má»t sá» váon á» trong thá»i gian ngáo n. a sá» cc tá» chá»c á»u xuáot hiá»n cáo£ nh3m ch­nh thá»c v nh3m ch­nh thá»c kh'ng.

xy team má»i kh3, ph team th dá». Ká» 1 nng l m viá»c nh3m n3 cháo£ c3 ci g cao siau cáo£, biáot viá»c mnh l m, biáot giop ng°á»i khc v má»c tiau chung váo­y l 90% th nh c'ng rá © á»c máoy sch dáoy l m gi u â láoi nháom, sch ká» 1 nng sá»ng áoy, c3 háot. C2n máoy'ng tinh t°á»ng, l m m u (tiáong anh l make color), c3 â12 thá»câ ph hoáoi, náou l ng°á»i á»ng áou nan cá»ng, loáoi lu'n á» khá»ng áo£nh h°á»ng cáo£ á»i. L m chung biáot nhu c°ng ong loc, nhu riáot th v' dá»ng, m loc n o cng c°ng th â â au. ............ 4.6 out of 5 ( 9 votes )

Related Posts

Related Posts

Post a Comment